24. dubna 2021

Tréniky opět na stadionu

Od pondělí 26.4. 2021 začínají opět tréninky na stadionu. Budou probíhat za dodržení stávajících opatření, tedy ve dvojicích na atletickém stadionu Blansko a mimo něj v pravidelných termínech (pondělí až pátek).

Juračka: Po, Pá – stadion, St – mimo stadion 16:00-17:30

Hlaváčková: Po – přehrada, St, Pá – stadion 15:30-17:00

Mynářová: Po, St – stadion, Pá – mimo stadion 15:30-17:00

Přípravka: Út, Čt – stadion 16:00-17:30

Na pondělní trénink Martiny Hlaváčkové se děti sejdou na přehradě, ostatní tréninky budou vždy zahájeny na stadionu.

Trénink přípravek bude vždy zahájen na stadionu, děti budou rozděleni do skupinek a část půjde trénovat mimo stadion.

Vzhledem k přetrvávajícím omezením je třeba dodržovat následující pravidla:

• Při příchodu a odchodu z tréninku používat roušku, toto není nutné během tréninku.

• Dodržovat hygienu a před zahájením tréninku si desinfikovat ruce (použít vlastní desinfekci)

• Dbát pokynů trenérů a používat výhradně náčiní k tréninku vyhrazené.

• Po skončení tréninků bude veškeré použité náčiní trenérem desinfikováno prostředky k tomu určenými.

• Pokud májí děti příznaky nemoci či nachlazení na trénink nechodit. V opačném případě budou děti vykázány.

• V případě setkání s nemocí Covid-19 ihned informovat vedení oddílu.

Těšíme se na vás!

2024 © AKLD