05. října 2020

PODZIMNÍ TRÉNINKY

Vážení rodiče a atleti,

v těchto dnech dochází důsledkem šíření koronaviru opět k výrazným omezením činnosti kroužků a zájmové činnosti. Jsme ale moc rádi, že tentokrát to naše tréninky neznemožní.

Venkovní tréninky výkonnostních sportovců v pondělí, ve středu a v pátek mohou v našich podmínkách nadále probíhat bez omezení. Pouze apelujeme na dodržování platných hygienických pravidel a omezení návštěvy tréninků v době nachlazení a nemoci. Současně berte prosím na vědomí povinnost informovat nás o prokázané nákaze atleta virem Covid 19.

Změna ve struktuře tréninku nastane pouze u kroužku přípravek trénujících v úterý a ve čtvrtek. Zde budou děti rozděleny do menších skupin, aby bylo dodrženo vládní nařízení o maximu 20 lidí ve skupině. Trénink bude veden tak, aby nedošlo ke kumulaci a prolínání skupin.

Abychom všichni situaci zvládli, je také nutná disciplína při příchodu a odchodu, dodržování rozestupů při čekání na tribuně, případně použití roušky. Rodiče, pokud to není nutné, nezdržujte se na tribunách.

Dále je vhodné vybavit děti hygienickými gely nebo spreji, které použijí před a po tréninku. Nářadí a náčiní je průběžně desinfikováno.

S ohledem na to, že nejsme schopni dopředu předvídat, jaká nastane situace s tělocvičnami. Budeme trénovat, co nejdéle to půjde venku na stadionu, na okruhu na sportovním ostrově nebo v přírodě.

Děkujeme za součinnost a pevně věříme, že bude líp :-)

2022 © AKLD