14. října 2020

O aktivitě atletických veteránů "Metra revival"

V roce 2014 se při náhodném setkání dvou bývalých atletů zrodil nápad, že by se mohli setkat ti, kteří před více jak třiceti léty závodili za tehdejší atletický oddíl Metra Blansko. Dohodli se, že sraz bude uskutečněn na atletickém stadionu a účastníci si vyzkouší pár disciplín podle toho, na co se kdo bude cítit, což bylo chápáno spíše jako recese.

Při prvním setkání 11. října 2014 se sešli na hřišti ASK pouze čtyři nadšenci (Petr Němec, Milan Vrána, Jiří Ošlejšek a Mirek Dressler) a absolvovali čtyřboj - běh na 100 metrů, vrh koulí, skok do dálky a hod oštěpem. Potvrdili si, že v každém stále přetrvává soutěživost a přes bolavé klouby a namožené svaly mají pořád chuť závodit.

Další setkání se uskutečnilo až na podzim 2016 na hřišti u Erbenovy školy, kde atletičtí veteráni získali pro několik dalších let zázemí díky Milanovi Vránovi, který je učitelem na této škole. To už se přidali další zájemci - Mirek Neubauer, Honza Prát a Honza Tihon.

Mezi účastníky vznikla dohoda, že se budou setkání organizovat každého půl roku, vždy na jaře a na podzim. Postupně se přidávali další bývalí atleti - Jirka Hradil, Zdeněk Gruber, Honza Kakáč, Honza Nečas, Zdenka Vladíková a také si k původním čtyřem disciplínám přidali hod diskem. Na zatím posledním, již devátém setkání 10. října 2020, rozšířili veteránské řady také Honza Škvařil a Luboš Stloukal. Poslední troje závody se již uskutečnily na hřišti ASK Blansko a od letošního roku se také atletická setkání veteránů konají pod hlavičkou AKLD (Atletický klub Ludvíka Daňka) v Blansku.

Výsledky jsou přepočítávány podle věku na základě tabulek mezinárodní organizace WMA (WorldMastersAthletic). Takto přepočítané výsledky celkem objektivně ukazují, jak si atleti vedou vzhledem k výkonům, kterých dosahovali v mládí, což je jednoznačně dobrá motivace.

Tři z veteránů (Mirek Neubauer, Mirek Dressler a Honza Prát) si několikrát dodali odvahy a vypravili se na Mistrovství České republiky veteránů na dráze, kde si nejlépe vedl Mirek Neubauer - v roce 2017 získal ve své kategorii první místo ve vrhu koulí (13,30 m) a v roce 2018 druhá místa ve skoku dalekém (585 cm) a hodu oštěpem (46,30 m).

Při posledním setkání se všichni účastníci shodli na tom, že se ze setkávání stala krásná tradice, která by si zasloužila zveřejnění. Snad se díky tomuto článku přidají další sportovci, pro které znamená atletika lásku na celý život.

Miroslav Dressler

Blanenští atletičtí  veteráni.jpg

2022 © AKLD