Kola družstev

Každoročně pořádáme kola družstev mládežnických kategorií. Jedná se především o krajská kola přípravek a mladšího žactva, kterých se pravidelně účastní i naše družstva. V každém kole je účast kolem 400 dětí z celé Jižní Moravy. Do budoucna chceme rozšířit naši pořadatelskou činnost i o kola dorostu a juniorů. Máme také zájem o pořádání II. ligy dospělých, které se pravidelně zúčastňuje naše družstvo žen a od roku 2020 se jí bude účastnit i družstvo mužů.

Kola družstev
2020 © TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z.s.